Objednávky oftalmologického materiálu:

Generated with Avocode.Group 2478Group 76Path 27Path 28Path 29Path 30 +420 725 426 104

Servis oftalmologických přístrojů:

Generated with Avocode.Group 2478Group 76Path 27Path 28Path 29Path 30 +420 720 991 853

DRI OCT Triton

Společnost Topcon je první na světě, který představil kombinovaný přední a zadní Swept Source OCT, Deep Range Imaging OCT Triton. DRI OCT Triton nabízí plnobarevnou fotografii fundu s vysokým rozlišením a zobrazení pomocí FA a FAF. FA a FAF jsou volitelné možnosti výbavy.


DRI OCT TritonFotky a videa


DRI OCT TritonSpecifikace

Viz. Brožura


DRI OCT TritonVíce informací

Společnost Topcon je první na světě, který představil kombinovaný přední a zadní Swept Source OCT, Deep Range Imaging OCT Triton. DRI OCT Triton nabízí plnobarevnou fotografii fundu s vysokým rozlišením a zobrazení pomocí FA a FAF. FA a FAF jsou volitelné možnosti výbavy.

 

Swept Source technologie – 1,050 nm vlnová délka světelného paprsku

Swept Source OCT poskytuje významné zlepšení oproti konvenčním OCT. Díky optimalizovanému skenovacímu světlu s dlouhou vlnovou délkou (1050 nm) dochází k lepšímu průniku do hlubších vrstev oka. Skenovací paprsek tak lépe proniká kataraktou, hemoragiemi, krevními cévami a sklérou.

Nejrychlejší rychlost skenování na světě 100 000 A-skenů / s

Přibližně dvakrát vyšší rychlost skenování ve srovnání s Topcon SD OCT poskytuje více skenů pro jeden B-sken. Takto detailní obraz podporuje efektivitu a kvalitu diagnostiky.

Lepší penetrace tkáněmi

Vysoká penetrace světla Swept Source umí snadno a jasně vizualizovat hluboké vrstvy v oku, jako je choroidea a skléra. Další výhodou Swept Source je, že dokáže jasně vizualizovat jak sklivec, tak choroideu v jediném snímku, který je rovnoměrně čistý a bez šumu. To eliminuje potřebu časově náročných kombinovaných skenů sklivce a choroidei.

Široké a hluboké skenování

Na jediném snímku jsou čistým způsobem zobrazeny sklivec a cévnatka. Topcon DRI OCT Triton zlepšuje vizualizaci vnějších struktur sítnice, hlubokých patologií a automaticky detekuje 7 rozhraní, včetně chorio-sklerálního. 12mm B-sken pokrývá makulární oblast i optický disk. Naměřená data makulární i RNFL tloušťky jsou porovnána s normativními údaji databáze.

Neviditelná skenovací linie

Neviditelná vlnová délka 1050 nm nerozptyluje pacienty. Pacienti nevidí skenovací čáru, což je výhoda u starších pacientů a dětí. Snižuje pohybové artefakty a umožňuje opakovatelnost vyšetření.

Efektivita jediného reportu

Kombinované skeny pokrývají makulární a papilární oblasti v jediném snímku a nabízejí analýzu makulární i RFNL. Kombinované skenování zkracuje vyšetření a je pro pacienta pohodlné. Kombinované skenování umožňuje analýzu makuly i disku v jednom reportu.

Multimodální zobrazení fundu

Topcon DRI OCT Triton nabízí věrný barevný, nemydriatický obraz fundu při použití blesku s velmi nízkou intenzitou. Tato jedinečná funkce je dokonalým nástrojem pro lokalizaci skenů v tkáních oka pomocí patentované Pinpoint RegistrationTM společnosti TOPCON. DRI OCT Triton Plus nabízí širokou škálu diagnostických možností s multimodálním zobrazením barevného fundu, fluorescenční angiografie (FA) a Fundus AutoFluorescence (FAF) pro ještě více diagnostických možností.

Nový trackingový systém – SMARTTrack

SMARTTrackTM je velmi užitečný nástroj pro kompenzaci stále přítomných mimovolních pohybů očí (mikrosakád). Umožňuje automatické následné skenování na přesně stejném anatomickém místě. SMARTTrackTM zkvalitňuje uživatelskou obsluhu přístroje.

Analýza předního segmentu

Topcon DRI OCT Triton lze rozšířit o snímání předního segmentu, takže DRI OCT Triton Swept Source je všestranný diagnostický nástroj pro přední i zadní segment. Přídavná čočka zajišťuje ostré snímky i na periferii rohovky a umožní hluboké zobrazení tkání přední komory.


DRI OCT TritonKe stažení


DRI OCT TritonO výrobci

Topcon Eye Care poskytuje oftalmologické nástroje pro vyšetření, diagnostiku, léčbu a optometrické nástroje pro refrakci a zpracování brýlových čoček.

Topcon v Evropě

Společnost Topcon Europe byla založena v roce 1970 za účelem koordinace prodejních a marketingových aktivit portfolia Topcon v Evropě. V rámci další podpory rychlé expanze dvou hlavních obchodních jednotek se společnost Topcon Europe v roce 2005 rozpadla na společnosti Topcon Europe Holding, Topcon Europe Medical a Topcon Europe Positioning. Topcon Europe Medical má rozsáhlou prodejní síť dceřiných společností a distributorů v Evropě, Rusku, na Středním východě a v Africe. Naším cílem je poskytovat prvotřídní služby a rychlou reakci, kterou naši zákazníci právem očekávají.

Topcon Corporation, Japan

Společnost Topcon Corporation byla založena v roce 1932 se specializací na výrobu optických přístrojů. Od svého založení se společnost zaměřila na kvalitu a inovace. V průběhu let se Topcon Corporation stala celosvětovou nadnárodní společností s dceřinými společnostmi v Asii, Americe a Evropě. V současné době Topcon zaměstnává více než 4 000 lidí po celém světě v 10 dceřiných společnostech a 26 zahraničních prodejních a výrobních dceřiných společnostech. Společnost Topcon Corporation je součástí tokijské burzy cenných papírů.

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost. Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 90/2021 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat. Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.