Objednávky oftalmologického materiálu:

Generated with Avocode.Group 2478Group 76Path 27Path 28Path 29Path 30 +420 725 426 104

Servis oftalmologických přístrojů:

Generated with Avocode.Group 2478Group 76Path 27Path 28Path 29Path 30 +420 720 991 853

Guided Binocular Refraction

CHRONOS

Je čas znovu objevit refrakci. Optimalizujte pracovní postup a rozšiřte svou praxi o řízenou binokulární refrakci.
Chronos nabízí binokulární autorefrakci, měření keratometrie a zrakovou ostrost se subjektivním testováním. Chronos je jediný prostorově úsporný přístroj, který optimalizuje váš pracovní postup.Zvýšit pohodlí pacienta, optimalizovat pracovní postup a rozšířit svou praxi - bez kompromisů.

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost. Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 90/2021 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat. Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.