Objednávky oftalmologického materiálu:

Generated with Avocode.Group 2478Group 76Path 27Path 28Path 29Path 30 +420 725 426 104

Servis oftalmologických přístrojů:

Generated with Avocode.Group 2478Group 76Path 27Path 28Path 29Path 30 +420 720 991 853

Myah vyhrála cenu

CAPELLE A/D IJSSEL, Nizozemsko-Topcon Healthcare, přední poskytovatel zdravotnických prostředků a softwarových řešení pro globální komunitu oční péče, dnes oznámila, že její přístroj MYAH pro léčbu krátkozrakosti a suchého oka získal ocenění Silmo D’Or Award 2020 v kategorii Materiál/vybavení.

Ceny Silmo D’Or se předávají každý rok, aby ocenily kreativitu v oblasti optického designu výrobků, inovací a technologií. Letos se konal 27. ročník slavnostního předávání cen, které se konalo virtuálně a živě přenášené on-line v sobotu 3. října. Oceňovací výbor byl hrdý na to, že ocenil dopředu myslící společnosti, které i přes globální pandemii pokračovaly v uvádění výrobků na trh a poháněly průmysl kupředu.

MYAH se umístil na špici v kategorii Materiál/vybavení a byl oceněn pro svou všestrannost, inovaci a snadnost použití. All-in-one MYAH poskytuje veškeré kritické přístrojové vybavení potřebné pro podporu léčby krátkozrakosti a zároveň nabízí vyvíjející se platformu pro přidání nebo rozšíření léčby suchého oka.

MYAH zahrnuje topografii rohovky včetně keratokonového screeningu a pupilometrie, nasazení kontaktních čoček, měření axiální délky, zprávy o progresi pro analýzu účinnosti léčby a komplexní sadu funkcí hodnocení suchého oka. Přístroj je kompaktní, snadno ovladatelný a nabízí rychlý záchyt pro zajištění spokojenosti pacienta.

„Je nám ctí, že jsme obdrželi toto ocenění a za uznání inovací, které z něj vyplývají. MYAH je ideální pro boj s globální krizí krátkozrakosti i onemocnění suchého oka. Jeho kompaktní a multimodální všestrannost demonstruje trvalý závazek společnosti Topcon Healthcare k péči o oko. S MYAH mohou naši lékaři snadno vybudovat službu krátkozrakosti v rámci své praxe, vzdělávat pacienty o důsledcích krátkozrakosti a onemocnění suchého oka a zvládat stav jejich pacientů při současném rozšiřování jejich lékařské praxe,“ uvádí John Trefethen, globální viceprezident pro produktový design a marketing ve společnosti Topcon Healthcare.

 

CAPELLE A/D IJSSEL, The Netherlands-Topcon Healthcare, a leading provider of medical devices and software solutions for the global eye care community, announced today that its MYAH myopia and dry eye management device has won the 2020 Silmo D’Or Award in the Material/Equipment category.

The Silmo D’Or Awards are presented each year to recognize creativity in optical product design, innovation and technology. This year marked the 27th annual awards ceremony, which was held virtually and live streamed online on Saturday, October 3rd. The award committee was proud to recognize forward-thinking companies who have continued to launch products and propel the industry forward despite the global pandemic.

MYAH came out on top in the Material/Equipment category and was recognized for its versatility, innovation and ease of use. The all-in-one MYAH provides all the critical instrumentation needed to support myopia management while also offering an evolving platform to add or grow dry eye management.

MYAH incorporates corneal topography including keratoconus screening and pupillometry, contact lens fitting, axial length measurements, progression reports for analyzing treatment efficacy, and a comprehensive suite of dry eye assessment features. The instrument is compact, easy to operate, and offers rapid capture to ensure patient satisfaction.

„We are honored to receive this award and for the recognition of innovation it implies. MYAH is ideally suited to combat the global crisis of both myopia and dry eye diseases. Its compact and multi-modal versatility demonstrate Topcon Healthcare’s continued commitment to eye care. With MYAH, our doctors can easily build a myopia service within their practice, educate patients on the implications of myopia and dry eye disease, and manage their patients‘ conditions, while growing their medical practice,“ states John Trefethen, Global VP of Product Design and Marketing at Topcon Healthcare.