Objednávky oftalmologického materiálu:

Generated with Avocode.Group 2478Group 76Path 27Path 28Path 29Path 30 +420 725 426 104

Servis oftalmologických přístrojů:

Generated with Avocode.Group 2478Group 76Path 27Path 28Path 29Path 30 +420 720 991 853
Bi-Flex 677 M(Y) Liberty

Implantace difrakčně-refrakčních trifokálních nitroočních čoček s centralizovanými difrakčními kruhy: dvouleté výsledky

Bi-Flex 677 M(Y) LibertyImplantace difrakčně-refrakčních trifokálních nitroočních čoček s centralizovanými difrakčními kruhy: dvouleté výsledky

Győry JF, Madár E, Srinivasan S

Cíl:

Porovnat optickou kvalitu a kvalitu života po implantaci nové progresivně apodizované difrakční multifokální nitrooční čočky a zhodnotit vizuální výsledky a výsledky reportované pacienty a kontrastní senzitivitu.

Výsledky:

Studie srovnávala 10o očí (50 pacientů). Medián pooperační UDVA po 3, 6, 12 a 24 měsících byl 0.01. Medián CDVA byl −0.02 ± 0.03 (SD) v 6 měsících, −0.04 ± 0.05 v 1 roku, a 0.06 ± 0.05 ve dvou letech. Medián UIVA byl 0.05 ± 0.11, 0.04 ± 0.09, and 0.06 ± 0.11, postupně. Medián CIVA byl −0.01 ± 0.07, −0.02 ± 0.06, a −0.01 ± 0.07, postupně.  Medián UNVA byl 0.08 ± 0.08, 0.07 ± 0.08, and 0.10 ± 0.09, postupně. Medián CNVA byl 0.03 ± 0.06 ve 3 měsícíh, 0.04 ± 0.05 v 1 roce a 0.05 ± 0.07 ve dvou letech. Hodnoty mezopické a fotopické kontrastní senzitivity byly nad standardními hodnoty příslušnými k věku.

Závěr:

Bilaterální implantace nové trifokální čočky s centrálními difrakčními kruhy poskytuje kvalitní funkční vidění na všechny vzdálenosti. Úroveň nezávislosti na brýlích a spokojenost pacientů je vysoká současně s minimálními dysfotopickými fenomeny.

 

Purpose

To compare the optical performance and quality of life after implantation of a new progressively apodized diffractive multifocal intraocular lens (IOL) and report the visual and patient-reported outcomes and contrast sensitivity.

Setting

Csolnoky Ferenc Hospital, Veszprem, Hungary.

Design

Prospective case series.

Methods

Patients had bilateral implantation of the trifocal IOL during cataract surgery. The preoperative corrected distance visual acuity (CDVA) and postoperative uncorrected distance visual acuity (UDVA), CDVA, uncorrected (UIVA) and corrected (CIVA) intermediate visual acuities, and uncorrected (UNVA) and corrected (CNVA) near visual acuities (all logarithm of the minimum angle of resolution) were collected. Contrast sensitivity, slitlamp photographs for evaluation of posterior capsule opacification, and a quality-of-vision questionnaire were assessed.

Results

The study comprised 100 eyes (50 patients). The mean postoperative UDVA was 0.01 at 3, 6, 12, and 24 months. The mean CDVA was −0.02 ± 0.03 (SD) at 6 months, −0.04 ± 0.05 at 1 year, and 0.06 ± 0.05 at 2 years. The mean UIVA was 0.05 ± 0.11, 0.04 ± 0.09, and 0.06 ± 0.11, respectively. The mean CIVA was −0.01 ± 0.07, −0.02 ± 0.06, and −0.01 ± 0.07, respectively. The mean UNVA was 0.08 ± 0.08, 0.07 ± 0.08, and 0.10 ± 0.09, respectively. The mean CNVA was 0.03 ± 0.06 at 3 months, 0.04 ± 0.05 at 1 year, and 0.05 ± 0.07 at 2 years. The mesopic and photopic contrast sensitivity values were within the upper normal range for age-matched values.

Conclusions

Bilateral implantation of a new trifocal IOL with centralized diffractive rings provided good functional vision at all distances. The levels of spectacle independence and patient satisfaction were high with minimal dysphotopsia symtoms.

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost. Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 90/2021 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat. Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.