Objednávky oftalmologického materiálu:

Generated with Avocode.Group 2478Group 76Path 27Path 28Path 29Path 30 +420 725 426 104

Servis oftalmologických přístrojů:

Generated with Avocode.Group 2478Group 76Path 27Path 28Path 29Path 30 +420 720 991 853
Bi-Flex 677 M(Y) Liberty

Vizuální výsledky po implantaci progresivní apodizované nitrooční čočky

Bi-Flex 677 M(Y) LibertyVizuální výsledky po implantaci progresivní apodizované nitrooční čočky

García-Bella J, Ventura-Abreu N, Morales-Fernández L, Talavero-González P, Carballo-Álvarez J, Sanz-Fernández JC, Vázquez-Moliní JM, Martínez-de-la-Casa JM

Cíl:

Posoudit fotopické a mezopiscké vidění u pacientů s implantovanou Bi-Flex M 677MY

Výsledky:

Medián mezopického rozměru pupily byl: 4.58 ± 0.73 mm. Hodnoty mediánu ve 3 měsících byly: UDVA 0.03 ± 0.09, CDVA -0.05 ± 0.06, DCIVA 0.20 ± 0.07, and DCNVA 0.11 ± 0.08. Medián kontrastní senzitivity u 4 měřené frekvence byl:  1.66 ± 0.16, 1.75 ± 0.14, 1.39 ± 0.22, and 0.96 ± 0.19. Byly pozorovány signifikantní rozdíly v defokusních křivkách v fotopických a mezopických podmínkách. Existuje signifikantní korelace mezi rozměrem pupily a dysfotopickými fenomeny.

Závěry:

Hdnocená progresivní apodizovaná nitrooční čočka poskytuje efektnivní obnovení vidění do dálky a do blízka s adekvátním viděním na střed s fokusem -1.00 and -1.50 focus.

 

 

Purpose:

To assess photopic and mesopic vision in patients implanted with the Bi-Flex® M 677 MY bifocal intraocular lens (IOL).

Methods:

In this prospective clinical study, 25 patients with cataract in both eyes were subjected to cataract surgery and bilateral implantation of the Bi-Flex® M 677MY (Medicontur, Hungary) IOL. Three months after surgery, high-contrast photopic uncorrected distance visual acuity (UDVA) and corrected distance visual acuity (CDVA) were determined. Intermediate at 65 cm (DCIVA) and near at 40 cm (DCNVA) visual acuity were also measured, both with best distance correction. The CSV-1000 test chart was used to assess contrast sensitivity (CS). Defocus curves were constructed under photopic and mesopic conditions, determining binocular best-corrected visual acuity over the range +1.50 D to -4.00 D in 0.50-D steps. A KR-1W Wavefront Analyzer was used to measure pupil size and aberrometric outcomes. Presence and type of dysphotopsia were evaluated with the Likert scale.

Results:

Mesopic mean pupil diameter was 4.58 ± 0.73 mm. The mean values at 3 months were UDVA 0.03 ± 0.09, CDVA -0.05 ± 0.06, DCIVA 0.20 ± 0.07, and DCNVA 0.11 ± 0.08. Mean CS for the 4 frequencies examined were 1.66 ± 0.16, 1.75 ± 0.14, 1.39 ± 0.22, and 0.96 ± 0.19. Significant differences were observed in defocus curves for photopic and mesopic conditions. A significant correlation between pupil diameter and the dysphotopic photopic

Conclusions:

The evaluated progressive apodized diffractive design IOL provides effective restoration of visual function in far and near vision distance with an adequate intermediate visual quality between -1.00 and -1.50 focus.

PODOBNÉPUBLIKACE